Friday, January 31, 2014


يابختك أنت ياعم
هايس فى الســـــــفريات والبدلات
والمقابلات والتصريحـــــات
وأســـــــــــــــال الله أن
تكلل جـــــــهودك
 هذه المـــــرة
وكل مـرة
 بالنجاح
يارب
!!لأجل الأطفال والكبار
(وحلال عليك البدلات)


الأخــــــــضر الإبراهيمي
!!الثمانينى المتخلى عن تقاعده

0 comments:

Post a Comment

قول ولا تجرحـش