Saturday, March 10, 2012

............أنـــــا مشــــتركــــــة............


أنـــا مشتركة
اليــــــــــوم فى مقاطعة
المــــــــــوبايلات الأ للضرورة
القصوى احتجاجاً على فرض الضريبة الأخيرة
أعلم أن مقاطعتى لن تفعل للشركة شيئـــــاً
ولكنــــــها ستفعل لى انا شخصياً