Saturday, December 7, 2013

...أتفضلوا معايا...


إفـــــــــطارى
غـــــــــــــــــــذائى
عشائــــــــــــــــــى
(ولو أنى غالباً لا  أتعشى)
فى أيام الـــــــــــــتعب
تلك التى تعـــــــقب
الجرعات الكيماوية
اللهم أســــــــــألك
شفاءاً لا يغادر سقماً
لى ولكل مرضى المسلمين